Yandex Watch

Usluge prije prodaje

Pomoći ćemo Vam da otvorite bankovni račun na Vaše ime

Strancu koji je kupio nekretninu u Turskoj potreban je račun u turskoj banci. čemu služi?

Dobivanje poreznog broja

Poreski broj je desetocifreni identifikacioni broj koji se dodjeljuje pojedincima za obavljanje finansijskih transakcija na teritoriji Republike Turske.

Priprema sve potrebne dokumentacije za kupovinu nekretnine

Dokumenti potrebni za transakciju kupovine nekretnine u Turskoj i registraciju TAPU (potvrda o vlasništvu).

U slučaju potrebe, pomoći ćemo u dobijanju hipoteke pod najpovoljnijim uslovima

Kada se kupuje nekretnina u Turskoj, nije uvijek moguće odmah otplatiti, stoga se hipotekarni kredit često koristi u transakcijama.

Odabir više nekretnina prema Vašim potrebama

U ovom članku ćemo vas upoznati sa glavnim karakteristikama stanova u Turskoj.

Objašnjenje postupka za kupovinu nekretnina u Turskoj

Proces kupovine nekretnine u Turskoj od A do Ž

Organizacija odlaska u obilazak nekretnine

Besplatna inspekcija iz Zera Homes!