Yandex Watch
Zerakids

O Projektu Zerakids

Zera Homes cijeni vašu djecu jednako kao i Vi i kao prvi u sektoru nekretnina predstavljamo glavne mogućnosti u regiji za porodice sa djecom u nastavku. Zera Kids bit će vrlo brzo dostupan na našoj novoj web stranici.

• Mnoštvo sadržaja i mogućnosti za porodice s djecom u Alanji.

• Parkovi

• Zdravstvena Zaštita

• Vrtić

• Privatne Škole

• Dječje Radionice

• Restorani sa dječjim igralištem

Zerakids
Zerakids
Zerakids
Zerakids
Zerakids