Zero Waste Project implementeras i Alanya

Zero Waste Project implementeras i Alanya

Kommunalt förbättringsarbete fortsätter i Alanya. Nya mobila containrar för insamling av avfall installeras i alla regioner i staden. Samtidigt är behållarna separata, så det uppsamlade avfallet separeras: plast, glas, papper etc. Installationen av smarta containrar är en del av Zero Waste-projektet, som för närvarande genomförs av Alanya kommun. Syftet med projektet är att minska mängden avfall som förorenar miljön och att använda den maximala mängden avfall för återvinning. "Jag ber alla medborgare och gäster i staden att stödja vårt projekt!" - sa chefen för Alanya, Adem Murat Yücel.

  • Share